CHÍNH SÁCH LICENSE vSpace PRO

Đăng bởi: Kieu nguyen/ 29 November, 2019

 

vSpace Pro 11 được sử dụng miễn phí cho tất cả các thiết bị NComputing sản xuất sau ngày 01/01/2015.

 

Nếu thiết bị có thời gian sản xuất trước đó thì cần tuân thủ một trong những điều kiện sau đây:

 • Điều kiện 1: Mua bản quyền vSpace Pro AMP cho tất cả các thiết bị bất kể ngày sản xuất.
 • Điều kiện 2: Mua bản quyền vSpace Pro Legacy (vSpace Pro-Old-1A) cho tất cả các thiết bị được sản xuất trước ngày 01/01/2015. License này chỉ cho phép sử dụng các thiết bị cũ hơn với vSpace Pro và không bao gồm các quyền lợi của vSpace Pro AMP.

 

Quyền lợi:

 • Cập nhật phần mềm
 • Cập nhật firmware cho thiết bị thin client được hỗ trợ.
 • Truy cập 24/7 vào tài liệu và thư viện tự trợ giúp.
 • Quyền truy cập Management Portal.
 • 3 thẻ hỗ trợ trọn đời.

 

 

vSpace Pro AMP

 

Truy cập vSpace Pro Enterprise Edition

 • Đây là sản phẩm sắp được ra mắt.
 • Hỗ trợ Hệ Điều Hành Windows mới nhất bao gồm Windows Server 2019.
 • Có thể thực hiện việc triển khai số lượng lớn.
 • Quyền truy cập vào các tính năng mới nhất.
 • Theo dõi tình trạng máy chủ – Giám sát việc triển khai, nhận thông báo theo thời gian thực và giảm thiểu thời gian chết tiềm ẩn.

 

Hỗ trợ nâng cao

 • Thẻ hỗ trợ không giới hạn.
 • Hỗ trợ qua điện thoại.
 • Hỗ trợ qua Live chat.

 

Hỗ trợ thiết bị kế thừa NComputing

 • Bao gồm các thiết bị L250, L300 và M300 được sản xuất trước ngày 01/01/2015.
 • Phần mềm vSpace Pro Server được thiết kế bởi NComputing Global Inc., và được cấp phép độc quyền cho các thiết bị NComputing được sản xuất từ năm 2015 đến nay.
 • Khách hàng có thể nhận truy cập miễn phí cho các thiết bị kể trên khi tuân thủ chương trình AMP NComputing.
 • Chương trình yêu cầu mua AMP cho tất cả các thiết bị kết nối (bất kể năm sản xuất).
 • Việc không tuân thủ các yêu cầu và tiếp tục sử dụng các thiết bị được sản xuất trước 01/01/2015 có thể khiến gián đoạn chức năng của phần mềm vSpace Pro Server.

 

License bổ sung

 • Phần mềm quản lý thiết bị PMC cho RX300.
 • Đăng ký AMP với số lượng từ 10 thiết bị trở lên sẽ được tặng 5 license vSpace Pro Client miễn phí.

 

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NCOMPUTING – THIN CLIENT

Nguồn: ncomputing.com