smart kit

 • 21/07/2024

  CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN 3 PHA SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI BBKIT

  Tùy theo nhu cầu sử dụng, chúng ta sẽ lắp đặt tủ điện theo nhiều cách khác nhau bao gồm các bước sau: Xác định thông số kỹ thuật để lựa chọn các thiết bị phù hợp cho tủ điện Cần xác định số lượng phụ tải, số nhánh cần phân phối để tính toán […]

  Xem thêm

 • 21/07/2024

  IP CODE STANDARD

  The IP Code, or Ingress Protection Code, IEC standard 60529, sometimes interpreted as International Protection Code, classifies and rates the degree of protection provided by mechanical casings and electrical enclosures against intrusion, dust, accidental contact, and water. It is published by the International Electrotechnical Commission (IEC). The equivalent European standard is EN 60529.

  Xem thêm