BB Kit 250AF

Giá bán:Liên hệ để được báo giá

Model: BBK250
– Frame: 250AF
– Rate Current: 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250A
– Pole: 4P, 3P, 2P
– Material: ABS FR B/K Pellet

Sản phẩm liên quan

BB Kit 400AF

Liên hệ để được báo giá

Bus Bar Cover

Liên hệ để được báo giá

Distribution Main Busbar 125AF

Liên hệ để được báo giá

Distribution Main Busbar 250AF

Liên hệ để được báo giá

BB Kit 125AF

Liên hệ để được báo giá