ip standard

  • 21/07/2024

    CÁC TIÊU CHUẨN IP VỀ CHỐNG BỤI VÀ CHỐNG NƯỚC

    Chỉ số IP dựa theo tiêu chuẩn quốc tế IEC-60529 để có thể phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ thiết bị điện hoặc tủ điện.Các cấp bảo vệ thường được ký hiệu bằng “IP-XY”, X và Y là 2 chữ số theo sau chỉ mức độ bảo vệ của lớp vỏ để chống lại sự xâm nhập của chất rắn/bụi bẩn và nước.

    Xem thêm